ชีวิตใหม่สร้างได้ใน ‘60 วัน’

“คนไทย 17 ล้านคน เข้าข่ายเป็นโรคอ้วน และ 1 ใน 3 ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุง” ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ห่างไกลจากภาวะโรคอ้วนที่กำลังเผชิญอยู่ ภาวะอ้วนลงพุงสามารถวัดได้ง่ายๆ ด้วยวิธีการคำนวนส่วนสูงหารสอง หากเส้นรอบเอว หรือพุง นั้นเกินมาตรฐาน นั่นแสดงว่ากำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุง และหากปล่อยให้เกิดภาวะอ้วน จะนำมาสู่โรคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDS) เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ข้อเสื่อม อัมพาต ฯลฯ

Continue reading “ชีวิตใหม่สร้างได้ใน ‘60 วัน’”